Facebook


Vertaling uittreksel onderhandelingsverdrag L'Illa
(periodiek Pasen 2016)


'Eind 2011 werden de onderhandelingen hervat'', zegt Albert Stassen, arrondissementscommissaris. Ze werden gevoerd binnen een voor deze gelegenheid samengestelde commissie waarvan deel uitmaakten de burgemeester van Visé en Eijsden, deskundigen van het kadaster, de afgevaardigde van de gouverneur van Nederlands Limburg en de heer Stassen voornoemd.
Deze commissie heeft afgelopen maand maart een eindovereenkomst gesloten.
Van Waalse kant werd door de afdeling Jacht en Visserij een gunstig advies uitgebracht. Het advies van het ministerie van Waterwegen wordt nog afgewacht. Als het dossier is voltooid zal het worden overgedragen aan de Belgische regering in de persoon van Didier Reynders, minister van Buitenlandse Zaken. En omdat het gaat over een grenswijziging zullen de Kamers van de beide landen zich hierover moeten uitspreken.
'In het bestemmingsplan wordt het gebied als natuurreservaat aangemerkt.', merkt de heer Stassen op.
Het schiereiland dat beheerd wordt door het Waals ministerie van Natuurbeheer is reeds overgedragen aan een Nederlandse stichting. Daardoor zal het schiereiland in de toekomst beschermd worden door de Nederlandse stichting 'Het Limburgs Landschap' en kan het in de toekomst een toeristische trekpleister worden met strand en aanlegplaatsen voor pleziervaartuigen.'

sectienieuws

Nachtcamera

12/2014
Sinds kort beschikt onze sectie over een nachtcamera, kijk hier voor de eerste filmpjes.

waarnemingen

Elk jaar opnieuw weten veel dorpsgenoten ons te vinden met allerlei waarnemingen en vondsten. Dit moet u vooral blijven doen!
Het stelt ons in staat om een goed beeld te krijgen van wat er allemaal om ons heen leeft en bloeit. Daarnaast is het ook heel aardig om de kennis met u als waarnemer te delen. Iedereen kan ons waarnemingen doorgeven, van klein tot groot, vogels, zoogdieren, insecten, maar ook bloemen en planten zijn welkom.
In het decembernummer van ons periodiek worden de meest bijzondere meldingen nog eens extra vermeld. U kunt uw waarnemingen doorgeven op natuur@grueles.nl.
Alvast bedankt!

>> naar de waarnemingen

Onderhoud
natuur

Kleurenfoto's uit het periodiek van juni 2015, behorende bij artikel "De verloren idylle".

• Voorjaar 1996 bosrand Savelsbos

• Bosrand Savelsbos 19 jaar later. De pinksterbloemen zijn verdwenen en 5 van de 6 kersenbomen zijn dood

• De Netels tieren welig en het bos rukt op