Facebook

De geschiedenis van Gronsveld en Rijckholt in vogelvlucht

Kaartje

1. De prehistorische mens


Om te kunnen vaststellen of er vroeger in onze omgeving prehistorische mensen hebben rondgezworven of gewoond, zijn we afhankelijk van de voorwerpen en de sporen die zij hier hebben achtergelaten en door ons worden gevonden. De oudste vondsten hebben betrekking op de Neanderthalers. Het is bekend dat de Neanderthalers in het midden Paleoliticum
(250.000 – 35.000 v. Chr.) in onze contreien rondzwierven. Het waren jagers-verzamelaars en ze leidden een zwervend bestaan. In oktober 2011 werd door medewerkers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op een akker op de Kaap (= boven het Rijckholterbos in de buurt van de vuursteenmijnen) op een diepte van ongeveer 4,5 meter een vijftiental... Download hier het verhaal als pdf (2mb)

Huize de Beuk
Töring Jettenbach
graftombe